Đã có kết quả thi năng lực nhật ngữ tháng 12 năm 2010

Mời các bạn đã đăng ký thi năng lực nhật ngữ tháng 12/2010 tại trường Đông Du đến lấy kết quả tại trung tâm chính Hồ Văn Huê từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày trong tuần.

Kết quả đậu của năm 2010 như sau:

N1  :  6 người

N2  :  25 người

N3  :  111 người

N4  :  70 người

N5  :  49 người

Xin chúc mừng các bạn đậu trong đợt thi vừa rồi. Còn những bạn chưa đạt được kết quả như mong muốn thì vẫn còn 9 tháng học tập để tiếp tục bước vào kì thi năm 2011. Chúng ta cùng cố gắng các bạn nhé.