THẦY HIỆU TRƯỞNG

TIỂU SỬ

Họ và Tên: Nguyễn Đức Hòe
Sinh ngày: 14 tháng 6 năm 1940, tại: Hưng Yên

Tốt nghiệp Tú tài: năm 1958 (học sinh Trường Chu văn An)

DU HỌC TẠI NHẬT

Du học Nhật Bản từ 4/1959 tới 12/1973
Tốt nghiệp Bachelor of Science tại Đại Học Kyoto năm 1964
Tốt nghiệp Master of Science tại Trường Cao học Đại Học Tokyo 1967
Giảng viên Việt ngữ tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo
Về nước tháng 1/1974

 

CÁC VIỆC ĐÃ LÀM TẠI NHẬT

04/1964 -1967: Mở các lớp kèm thêm về Nhật ngữ và Luyện thi cho Sinh viên tư phí Việt Nam tại Tokyo.
07/1967 -1976: Mở Đông Du Học xá (cư xá Sinh viên Việt Nam) tại Tokyo.
07/1973 -1975: Thành lập Quỹ Học bổng Huynh Đệ (tiền thân của Quỹ Học bổng Lá xanh ngày nay)

THỜI GIAN Ở VIỆT NAM

01/1974 - 03/1974: Phó Giám đốc Trung tâm Đầu tư và Dịch vụ Chính quyền Miền Nam cũ.
06/1974 - 04/1975: Giám đốc Hành chánh và Tài Chánh Viện Đại học Vạn Hạnh, Sáng lập viên kiêm Khoa Trưởng Khoa Khoa học Ứng dụng, Viện Đại học Vạn Hạnh.
02/1976 - 1982: Kỹ sư, Trưởng Phòng Kỹ thuật, Quản đốc Phân xưởng Công ty Giấy Kissme.
02/1988 - 3/1991: Giám đốc Khu Chế xuất Saigon
04/1991 - tới nay: Thành lập trường Nhật ngữ Đông Du, Hiệu Trưởng.
04/1992 - tới nay: Tổ chức Chương trình Du học Đông Du.
04/1992 - tới nay: Trưởng ban điều hành Quỹ Học bổng Lá Xanh, Mai Vàng.
04/1993 - tới nay: Đại diện Hiệp Hội Tu Nghiệp Kỹ thuật Hải ngoại Nhật Bản (AOTS) tại Việt Nam.
04/2000 - tới nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Đại học Dân lập Hùng Vương.
Từ 2004 - tới nay: Cố vấn danh dự hiệp hội HIDA.